Co potřebujete zařídit, pokud chcete doma chovat nebezpečná zvířata?

Chtěli byste mít doma jedovatého hada, krokodýla, nebo třeba orangutana? Všechny tyto druhy spadají pod ochranu zákona. Druhy zvířat, k jejichž chovu potřebujete povolení, stanovuje vyhláška č. 411/2008 Sb. o chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči, která nahradila vyhlášku č. 75/1996 Sb. o chovu nebezpečných zvířat z roku 1996.

Vyhláška č. 411/2008 Sb. druh zvířete vyžadující zvláštní péči definuje jako „druh zvířete v zájmovém chovu, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování.“ Nová vyhláška se tedy primárně nezabývá definicí toho, co je pro člověka nebezpečné zvíře (i když zahrnuje i ty), ale SPÍŠE takovými zvířaty, které mají vzhledem ke svým biologickým vlastnostem speciální potřeby.

Účelem vyhlášky je chránit takováto zvířata proti týrání, ke kterému by mohlo vést vlastnění zvířete neodborným chovatelem, který jeho potřeby nezná nebo mu potřebné podmínky nedokáže zajistit. Při chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči jsou zvýšeny nároky na zajištění bezpečnosti zvířete i chovatele.

Pokud si tedy chcete některý z těchto druhů pořídit, musíte splnit následující podmínky. V první řadě vám musí být více než osmnáct let. (Pokud si zvíře, které spadá pod druhy jmenované ve vyhlášce č. 411/2008 Sb. pořizuje právnická osoba, musí péčí o zvíře pověřit fyzickou osobu, které už věku osmnácti let dosáhla.)

Dále si musíte zažádat o povolení krajského orgánu veterinární správy. Žádost má obsahovat jméno a příjmení osoby odpovědné za chov zvířete, druh a počet jedinců zvířete, které chcete chovat, stručný popis chovu a jeho vybavení a souhlas osoby odpovědné za chov s prováděním kontroly podmínek. Příslušný orgán veterinární správy, který povolení vydal, je povinen kontrolu provést alespoň jednou za rok.

Formulář žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péčinajdete zde: http://eagri.cz/public/web/file/131088/Zad_DZVZP_nov.rtf  . Vyplněný formulář je třeba odeslat poštou na příslušnou krajskou veterinární správu. Za povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči  zaplatíte tisíc korun (bez ohledu na počet zvířat či druhů v žádosti uvedených).

Povolení se vydává na tři roky a poté může být prodlouženo na základě písemné žádosti. Pokud se ale změní podmínky chovu, je chovatel povinen to do třiceti dnů úřadu, který vydal povolení, ohlásit. Příslušný úřad ale může v případě změny podmínek povolení k chovu i úplně odejmout, pokud nové podmínky nejsou vyhovující. Výjimkou z povinnosti žádat o povolení jsou pouze zoologické zahrady a záchranné stanice, a dále také chov loveckých dravců.

Na každý druh zvířete, které spadá do seznamu, je potřeba mít zvláštní povolení. Pokud tedy například vlastníte jestřába a rádi byste si pořídili ještě výra, který do seznamu zvířat chráněných vyhláškou také patří, musíte si stejnou cestou zažádat o povolení nové. Pokud chcete rozšířit chov a zvýšit počet jedinců druhu, který už vlastníte, potřebujete také o povolení zažádat znovu.

A k chovu kterých druhů je povolení potřeba? Například pro všechny jedovaté druhy plazů, ale také všechny druhy krokodýlů. Z ptáků pak třeba pro některé druhy z řádu dravců či sov. Ze savců jsou to primáti či šelmy s výjimkou domestikovaných druhů, jako je například pes, kočka, nebo fretka. Pokud si chcete prostudovat podrobněji kompletní seznam druhů zvířat, které vyhláška č. 411/2008 Sb. stanovuje, najdete ho zde:  http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100049594.html

 

Zdroj obrázku: http://pixabay.com/cs/tygr-tygra-sumatersk%C3%A9ho-ko%C4%8Dka-8057/

Zkuste také

Suchozemská nebo vodní želva?

Které dítě by netoužilo mít doma nějaké domácí zvířátko. Rodinná rada pak řeší, co by …