Nosorožci v ohrožení

Asi všichni jsme byli nadšení, když jsme s rodinou navštívili zoo a spatřili ty majestátné obry, kteří byli mnohem větší, než jsme si je představovali z televizních dokumentů National Geographic. Jen málo z nás si však uvědomuje, že stačí už jen jedna či dvě lidské generace a nosorožci se stanou historií.

Nosorožec dvourohý západní je již oficiálně vyhuben od roku 2006. Jeho počty byly výrazně sníženy především na začátku 20. století, kdy byl velice intenzivně loven. Populace se znovu rozrostla v 30. letech díky vyššímu stupni chráněnosti, ovšem s poklesem ochrany se ruku v ruce neslo nové snižování počtu jedinců.

V roce 1980 se počty přežívajících nosorožců dvourohých odhadovaly na stovky, v roce 2000 bylo známo již jen 10 žijících jedinců. V roce 2006 ochránci přírody nedokázali nalézt již žádný exemplář tohoto poddruhu nosorožce.

Jeho blízcí přibuzní – nosorožci bílý i jávský – ho dost možná budou brzy následovat. Podle Mezinárodního svazu pro ochranu přírody se asijský nosorožec jávský nachází na prahu zániku, ale nosorožec bílý se v posledních letech “postavil na odpor” a jeho počty se velmi pomalu zvyšují.

V samotné Indonésii přežívá již pouze 40 až 60 jedinců nosorožce jávského v národním parku Ujung Kulon. Nosorožec bílý žijící v Africe téměř upadl v zapomnění na konci 19. století, kdy se počet jedinců tohoto poddruhu odhadoval přibližně na stovku, dnes se však jeho počet odhaduje na 20 tisíc.

Kromě tří již zmíněných poddruhů nosorožce jsou známy další dva. Nosorožec indický, který přirozeně žije v Nepálu a severovýchodní Indii a obývá travnatá místa v hodně vlhkých oblastech, a nosorožec sumaterský. Ten indický má doposud 2 až 2,5 tisíce jedinců, sumaterský je ale na Červeném seznamu ohrožených druhů (IUNC) jako kriticky ohrožený – zbývá ho pouhých 300 kusů.

Celkově se na tomto seznamu nachází 60 000 ohrožených druhů a 25 % z nich jsou savci. Naprostá většina z nich je ohrožena díky změnám, které zapříčiňuje lidská společnost. Zamysleme se, než bude pozdě, a budeme se díky vlastním chybám na tento seznam zapsat sami. Držte se dál, nosorožci!

Zkuste také

Chcete mít doma kočku i rybičky? S trochou přípravy je to možné

Většina z vás si asi řekne – chovat kočku i akvarijní rybičky zároveň? Odvážné. Ne. Šílené! …